Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), (SGD), Zeytin Ağacı Derneği; bilinen ismiyle Small Projects İstanbul (SPI) ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV) tarafından eşgüdümlü yürütülen araştırma çalışması iki aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın amacı İstanbul’da risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki çocukların Covid-19 sürecinde haklarına erişiminin ortaya konması için çocuklar ve bakım verenleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak mevcut durumun ve ihtiyaçların ortaya konmasıdır.
Araştırma ön raporu kapsamında risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki çocukların deneyimleri; eğitime erişim, bilgi ve medyaya erişim, oyun ve serbest zaman, sağlığa erişim ve yaşama ve gelişimi için güvenli alana sahip olma hakları bağlamında incelenmiş, tespit edilen ihtiyaçlar ve öneriler sonuç bölümünde sıralanmıştır.