Genel

Bu çalışma Covid-19 salgını sürecinde çocukların ve ailelerin deneyimleri ve ihtiyaçlarına odaklanarak bu doğrultuda kısa ve uzun vadede çocuk haklarının gözetilmesine ilişkin somut politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu araştırma ön raporu Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Zeytin Ağacı Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği ve Tarlabaşı Toplum Merkezi Derneği tarafından yürütülen Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması çerçevesinde yürütülmüştür.
Araştırmaya ebeveynler veya diğer bakım verenlerin ve farklı yaş gruplarından çocukların katılması hedeflenmiştir. Bu araştırma ön raporu Fatih’te yaşayan Suriyeli mülteciler arasında yer alan 17 ebeveyn ve 25 çocukla Nisan ve Mayıs (ilk çeyrek) 2020 döneminde görüşülerek hazırlanmıştır.
Çalışmada mülteci ailelerin istikrarsız ekonomik koşulları nedeniyle yoğun baskı altında olduğu, gıda ve kira harcamalarını karşılayamadıkları ve yakın dönem gelecekleri açısından yüksek kaygı hissettikleri görülmüştür. Buna ek olarak, uzaktan eğitim Türkiye’deki eğitim sistemine dahil olma mücadelesi veren mülteci çocuklar için özellikle zorlayıcıdır ve ebeveynlerinin ya da bakım verenlerinin kendilerine destek olma olanakları da dil engeli dolayısıyla oldukça sınırlıdır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment