.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 30
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
İstihdam Politikası Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çocuklar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Anneliğin Korunması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 18-Çalışma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Genel Yorum Evet
Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kadınlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Birleşmiş Milletler Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Kadın Emeği ve İstihdamı Toplantısı Raporu 2007 Raporlar Kadınlarla Dayanışma Vakfı; Serap Güre Kadınlar Çalışma Hakkı Raporlar Hayır
İş Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Çalışma Hakkı Kanun Hayır
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Mevzuat ve Politikalar İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Kanun Hayır
BM Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Göçmenler/Yabancılar Çalışma Hakkı Kanun Hayır
Bilgi Notu - Çalışma hayatına ilişkin haklar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Bilgi Notu Evet
Count: 18