.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 21
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller Rehberler/Kılavuzlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz Genel Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger Genel Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
Sivil Toplum İzleme Raporu 2012: Anayasa, Kamu-STK İlişkileri, Gönüllülük, Örgütlenme Özgürlüğü, Van Depremi Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Türkiye’de İltica Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları Yazı Taner Kılıç Sığınmacı ve Mülteciler Örgütlenme Özgürlüğü Makale Hayır
Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Sivil Toplum Değerlendirme Raporu: Ekim 2009-Eylül 2010 Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV); Tevfik Başak Ersen, Koray Kaplıca, Derya Kaya, Liana Varon Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Türkiye'de Sivil Toplum: Bir Değişim Süreci - Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Örgütlenme Özgürlüğü Nihai Gözlem Raporu Hayır
Dernekler Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Örgütlenme Özgürlüğü Kanun Hayır
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Mevzuat ve Politikalar İşçiler/Çalışanlar Örgütlenme Özgürlüğü Kanun Hayır
Vakıflar Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Örgütlenme Özgürlüğü Kanun Hayır
Onur Muhasebesi - İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi Rehberler/Kılavuzlar International Human Rights Internship Program International Budget Project İnsan Hakları Savunucuları Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Evet
Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun Raporlar İnsan Hakları Gündemi Derneği İnsan Hakları Savunucuları Örgütlenme Özgürlüğü Bilgi Notu Hayır
Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşme Evet
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 3 - Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Rehberler/Kılavuzlar Ulaş Karan Genel Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
II. Faz Örgütlenme ve Savunuculuk Atölye Çalışmaları Kiti Rehberler/Kılavuzlar Engelli Kadın Derneği, Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği; Sevna Somuncuoğlu Kadınlar Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
Tematik Bilgi Notu: Siyasi Parti ve Dernekler Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Örgütlenme Özgürlüğü Bilgi Notu Evet
Count: 18