.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 58
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Aisling Reidy Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak-Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Raporlar Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), Uğur Erdal & Hasan Bakırcı Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Alıkonulma Yerlerine Ulusal Seviyede Ziyaretler: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Seçmeli Protokol Işığında Tavsiyeleri Raporlar İşkenceyi Önleme Derneği (APT) Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Görüş Evet
İşkence Ve Diğer Zalimane Gayrıinsani Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Sözleşme Evet
Gezi Parkı Süreci Kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı Olgularının Tıbbi Değerlendirilmesi Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Ümit Ünüvar, Deniz Yılmaz, İlker Özdemir, Levent Kutlu, Şebnem Korur Fincancı Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Raporlar Hayır
Çocuklara Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılması-Sorular ve Yanıtlar Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Çocuklar İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Çocuklara Yönelik Bedensel Cezalandırmanın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Yapılacak Yasal Reformlarda Avrupalı Parlamenterler İçin Bir Rehber Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Çocuklar İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
İşkencenin ve Gayrıinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor Mevzuat ve Politikalar Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Sözleşme Evet
İşkencenin Ve Gayrii̇nsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne 2 No’lu Ek Protokol Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Sözleşme Evet
İşkencenin Ve Gayrii̇nsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 No’lu Ek Protokol Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Sözleşme Evet
İşkenceye Karşı Sözleşme Seçmeli Protokol Işığında Ulusal Önleyici Mekanizmalar olarak Ulusal İnsan Hakları Komisyonları ve Kamu Denetçiliği (Ombudsma More ... Raporlar İşkencenin Önlenmesi Derneği (Association for the Prevention of Torture - apt) Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Raporlar Evet
İşkenceyi Önlemede Ortak Akıl Araştırmalar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Kerem Altıparmak, Hülya Üçpınar Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Kitap Hayır
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu Raporlar ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Diyarbakır Barosu, İHD (İnsan Hakları Derneği), KESK (Kamu E More ... Mağdurlar/Olayzedeler İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
BM İşkenceyi Önleme Komitesi 2 No'lu Genel Görüş: 2’nci maddenin taraf devletlerce uygulanması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Görüş Evet
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 1 No'lu Genel Görüş: Sözleşme’nin 3’üncü maddesinin 22’inci madde bağlamında uygulanması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Görüş Evet
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Belgeleri No. 17: İşkenceye Karşı Komite Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Bilgi Notu Evet
İşkenceye Karşı Komite Türkiye Sonuç Gözlem Raporu 2010 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM İşkenceye Karşı Komite Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Nihai Gözlem Raporu Evet
Count: 18