.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 18
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler Rehberler/Kılavuzlar AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
Patikalar: Resmi Tarihe Çentik Araştırmalar Kaos GL LGBTII+ İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
Bilgi Notu: İnsan Hakları Savunucularının Korunması - İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Raporu Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Hayır
Bölgesel Barışa Doğru - Çatışmalara Sivil Yaklaşımlar Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
İnsan Haklarında Yeni Taktikler Kitapçıkları - Yozlaşmaya Son Verme Çağrısı Araştırmalar İşkence Mağdurları Merkezi (CVT) Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Evet
Şefkati Cezalandırmak: kale Avrupası'nda Dayanışma Yargılanıyor Raporlar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Evet
STEP Raporu: Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Hayır
Türkiye’de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Hayır
Sivil Toplum İzleme Raporu 2013-2014: Anayasa, Kamu-STK İlişkileri, Gönüllülük, Örgütlenme Özgürlüğü, Van Depremi Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Hayır
Avrupa ve İnsan Hakları Mekanizmaları Araştırmalar İnsan Hakları Gündemi Derneği Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
İnsan Hakları Savunucuları Araştırmalar İnsan Hakları Gündemi Derneği; Hakan Ataman İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
Türkiye İnsan Hakları Hareketi Araştırmalar İnsan Hakları Gündemi Derneği; Selvet Çetin Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
Yaygın İnsan Hakları Eğitimi: Kolaylaştırıcılar ve Öğretmenler için 24 Katılımlı Alıştırma Araştırmalar Richard Pierre Claude Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Evet
Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun Araştırmalar İnsan Hakları Gündemi Derneği İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Bilgi Notu Hayır
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VIII: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi) Araştırmalar Nimet Özge Kaya Genel İnsan Haklarını Savunma Hakkı Makale Hayır
Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri Görsel İşitsel Materyaller Etkiniz; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Görsel İşitsel Materyal Hayır
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları- Etkiniz AB Programı Görsel İşitsel Materyaller Etkiniz; Ulaş Karan İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Görsel İşitsel Materyal Hayır
İnsan Hakları İzlerken Dijital Güvenlik ve Dijital Araçlar- Etkiniz AB Programı Görsel İşitsel Materyaller Etkiniz; Kenan Dursun, Arda Çetin İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Görsel İşitsel Materyal Hayır
Count: 18