.

.

Yayin
Displaying 1 - 16 of 16
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kabul Edilebilirlik Kriterlerini Uygulama Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Genel Adalete Erişim El Kitabı/Kılavuz Evet
Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek: Kadın Mahkemeleri Örneği Raporlar Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Özlem Kaya, Özgür Sevgi Göral Kadınlar Adalete Erişim Raporlar Hayır
Ulusal Önleme Mekanizması 2.Yarıyıl Değerlendirme Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
BM İşkenceye Karşı Komite Türkiye 4.Periyodik İnceleme Raporuna İlişkin Değerlendirme Notu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Adalete Erişim Bilgi Notu Hayır
Ulusal Önleme Mekanizması 2018 Yılı Değerlendirme Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Ulusal Önleme Mekanizması 2016 Yılı Değerlendirme Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Ulusal Önleme Mekanizması 2019 Değerlendirme Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Ulusal Önleme Mekanizması 2017 Yılı Değerlendirme Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Ağır İnsan Hakları İhlalleri İçin Çözüm (Başvuru) ve Telafi Hakkı - Uygulayıcı Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ) Genel Adalete Erişim El Kitabı/Kılavuz Evet
685 Sayılı KHK ile Kurulan OHAL Komisyonu Etkili Bir Hukuk Yolu Mu? Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu; Kerem Altıparmak Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XIII: Köprüden Önce Son Çıkış: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın Eleştirel Değerlendirmesi Araştırmalar Kerem Altıparmak Genel Adalete Erişim Makale Hayır
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XV: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Başvurudan Sonra Ortaya Çıkan İç Hukuk Yolunun Tüketilmesi Sorunu Araştırmalar Mehmet Yalçın Genel Adalete Erişim Makale Hayır
Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulünün İlk Dört Yılına Dair Bir Değer More ... Raporlar İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ; Ulaş Karan Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu Raporlar İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı; Burcu Yeşiladalı Kadınlar Adalete Erişim Raporlar Hayır
Adliye Gözlemleri; İstanbul Mahkemeleri: Fiziksel Koşullar, Duruşmalar ve Gecikmeler Raporlar İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Seda Kalem, Galma Jahic, İdil Elveriş Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Adalet Barometresi: Vatandaşların Mahkemeler Hakkındaki Görüşleri ve Değerlendirmeleri Raporlar İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Seda Kalem, Galma Jahic, İdil Elveriş Genel Adalete Erişim Raporlar Hayır
Count: 16