.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 62
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Protestoyu Terör Suçu Saymak Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü Azınlıklar/Etnik Gruplar Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
Adalete Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Bilgi Notu Hayır
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 6 - Salduz/Türkiye Kararının Uygulanması Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Nuala Mole & Catharina Harby Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma El Kitabı/Kılavuz Evet
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması konulu Türkiye Ziyareti Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammerberg Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Yerinde Gözlem Raporu Evet
Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin Raporlar Uluslararası Af Örgütü Çocuklar Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Raporlar Türkiye Barolar Birliği Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kitap Hayır
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Mevzuat ve Politikalar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Tüzük Hayır
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Bakanlar Kurulu Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kanun Hayır
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Raporlar Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) More ... İnsan Hakları Savunucuları Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
Bilgi Notu - AİHM'e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Bilgi Notu Evet
Onarıcı Adalet Programları El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma El Kitabı/Kılavuz Evet
Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma Raporlar Çocuklar için Adalet Girişimi Çocuklar Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Gölge Rapor Hayır
İnsan Hakları Derneği “Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı İçin” Raporu Raporlar İnsan Hakları Derneği Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
Türkiye'de "Adalate Erişim": Göstergeler ve Öneriler Raporlar Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Seda Kalem Berk Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları Raporu Raporlar TESEV; Mithat Sancar, Eylem Ümit Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak - Hukuki Analiz Araştırmalar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kitap Hayır
Ceza Muhakemesi Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kanun Hayır
Count: 18