.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 62
Protestoyu Terör Suçu Saymak
Raporlar
İnsan Hakları İzleme Örgütü
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Evet
Adalete Erişimde Ayrımcılık
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Bilgi Notu
Hayır
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 6 - Salduz/Türkiye Kararının Uygulanması
Raporlar
İnsan Hakları Ortak Platformu
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Hayır
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Nuala Mole & Catharina Harby
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması konulu Türkiye Ziyareti Raporu
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Thomas Hammerberg
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Yerinde Gözlem Raporu
Evet
Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin
Raporlar
Uluslararası Af Örgütü
Çocuklar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Evet
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları
Raporlar
Türkiye Barolar Birliği
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Kitap
Hayır
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü
Mevzuat ve Politikalar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Tüzük
Hayır
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Mevzuat ve Politikalar
Bakanlar Kurulu
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Kanun
Hayır
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu
Raporlar
Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) More ...
İnsan Hakları Savunucuları
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Evet
Bilgi Notu - AİHM'e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
AİHM Basın Birimi
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Bilgi Notu
Evet
Onarıcı Adalet Programları El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu-Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma
Raporlar
Çocuklar için Adalet Girişimi
Çocuklar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Gölge Rapor
Hayır
İnsan Hakları Derneği “Herkese Hukuk Güvenliği ve Adil Yargılanma Hakkı İçin” Raporu
Raporlar
İnsan Hakları Derneği
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Hayır
Türkiye'de "Adalate Erişim": Göstergeler ve Öneriler
Raporlar
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV); Seda Kalem Berk
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Hayır
Yargıda Algı ve Zihniyet Kalıpları Raporu
Raporlar
TESEV; Mithat Sancar, Eylem Ümit
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Hayır
Zaman ve Aşımı: Ağır İnsan Hakları İhlallerinin Kılıfını Kaldırmak - Hukuki Analiz
Araştırmalar
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Kitap
Hayır
Ceza Muhakemesi Kanunu
Mevzuat ve Politikalar
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Kanun
Hayır