.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 39
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Mahpusun Öğrenim Hakkı Rehberler/Kılavuzlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 13 No’lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Eğitim Hakkı Genel Yorum Evet
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birlemiş Milletler Çocuklar Eğitim Hakkı Sözleşme Evet
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü 2002 Türkiye Ziyaret Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Katarina Tomaševski, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü Çocuklar Eğitim Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Evet
Çiftdillilik ve Eğitim Araştırmalar Eğitim Reformu Girişimi; Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş Çocuklar Eğitim Hakkı Raporlar Hayır
Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar-Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın Değerlendirilmesi Raporlar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı Raporlar Hayır
Eğitim Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Eğitim Hakkı Bilgi Notu Hayır
İlköğretimde Haklarımız Var-İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları Rehberler/Kılavuzlar Eğitim Reformu Girişimi; Şahin Antakyalıoğlu, Türkay Asma, Dilek Kumcu, Zeynep Oya Usal, Sevgi Usta Sayıta, Özge Yücel Dericiler Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
Dil Yarası - Türkiye’de Eğitimde Anadilinin Kullanılmaması Sorunu Ve Kürt Öğrencilerin Deneyimleri Araştırmalar Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA); Vahap Coşkun, M. Şerif Derince, Nesrin Uçarlar Çocuklar Eğitim Hakkı Kitap Hayır
Milli Eğitim Temel Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Eğitim Hakkı Kanun Hayır
Bilgi Notu - Çocuk Hakları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Çocuklar Eğitim Hakkı Bilgi Notu Evet
Engelli Çocuklar ve Gençlerin Genel Eğitim Sistemine Katılmaları ile İlgili Avrupa Konseyi ve Konsey Bünyesinde Toplanan Eğitim Bakanlıklarının Kararı Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Engelli Kişiler Eğitim Hakkı Karar Evet
"Din Eğitimi" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı Raporlar Hayır
"Eğitime Erişim" ile İlgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
"Engellilik" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
"Eğitimin Amacı ve İçeriği" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
"Gelişme Hakkı" ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
Count: 18