.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 245
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Nefret Söylemi El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Anne Weber Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2007 Raporlar LGBTT Bireylerin İnsan Haklarını İzleme ve Hukuk Komisyonu LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
LGBTT Bireylerin İnsan Hakları Raporu 2008 Raporlar LGBTT Hakları Platformu LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 16 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Yorum Evet
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Tavsiye Kararı Evet
Anti-Homofobi Kitabı/2 Raporlar Kaos GL; Ali Erol, Nevin Öztop LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Evet
Ayrımcılık ve İnsan Hakları- Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları Araştırmalar Ulaş Karan Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Anti-Homofobi Kitabı Raporlar Kaos GL; Ali Erol LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Hayır
Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje ekibi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu 2013 Raporlar Pembe Hayat & Kaos GL LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İşçiler/Çalışanlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Hayır
Hukuk ve Ayrımcılık Raporu Raporlar Kaos GL; Oya Aydın LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
Bilgi Notu - Cinsel Yönelim Sorunları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Evet
Count: 18