.

.

Yayin
Displaying 1 - 8 of 8
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel Ekonomik Haklar Sözleşme Evet
Bilgi Notu - Mağdur veya Fail olarak Şirketler Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Ekonomik Haklar Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Vergilendirme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Ekonomik Haklar Bilgi Notu Evet
Mal ve Hizmetlere Erişimde Ayrımcılık Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Ekonomik Haklar Bilgi Notu Hayır
Açık Kapı Hapishaneden Tahliye olan Kadın ve LGBTİ+’ların Ekonomik Güçlenmesi Araştırmalar Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV); Beyza Bilal, Esin Epli Kadınlar Ekonomik Haklar Kitap Hayır
Ekonomik Durgunluk Döneminin Çocukları: Ekonomik krizin gelişmiş ülkelerde yaşayan çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisi Raporlar BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuklar Ekonomik Haklar Raporlar Evet
Tematik Bilgi Notu: Vergilendirme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Ekonomik Haklar Bilgi Notu Evet
Türkiye-Ermenistan Sınırı Sosyo-Ekonomik Etkiler Araştırması Araştırmalar Hrant Dink Vakfı Azınlıklar/Etnik Gruplar Ekonomik Haklar Raporlar Hayır
Count: 8