.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 34
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri Raporlar Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 5 No’lu Genel Yorumu: Engelliler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Rehberler/Kılavuzlar BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşme Evet
BM Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşme Evet
Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları 2008 Türkiye Raporu-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporlar Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (Rusihak) Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Raporlar Hayır
Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Save the Children (Çocukları Koruyun Birliği); Gerison Lansdown Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
BM Engelli Bireylerle İlgili Genel Bilgiler Rehberler/Kılavuzlar Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Bilgi Notu Evet
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 2 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
Özürlü Kişilere Tanınacak Fırsat Eşitliği Konusunda AB Konseyi Kararları Mevzuat ve Politikalar Avrupa Birliği Konseyi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Karar Evet
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 "Erişilebilirlik, Eğitim, Çalışma Hayatı ve Sağlık Verileri-Analizler" Raporlar Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Medya İzlem Raporu Hayır
Türkiye'de Engellilelere Yönelik Ayrımcılık ve Hak İhlalleri 2011 İzleme Raporu Raporlar Ayrımcılık İzleme Platformui; Mahir Işık, Nejat Tastan, Nurcihan Temur, Özlem Kara, Sinem Mısırlıoğlu Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Raporlar Hayır
Engelli Hakları İnceleme Raporu Raporlar TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Raporlar Hayır
Ders Kitaplarında Engellilik Raporlar Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği; Kenan Çayır, Melike Ergün Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Raporlar Hayır
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 1 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 3 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 4 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
BM Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Genel Yorum No. 5 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Hakları Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
Count: 18