.

.

Yayin
Displaying 1 - 3 of 3
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Bilgi Kitapçığı No. 14: Yeni Kölelik Biçimleri Rehberler/Kılavuzlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Genel Kölelik Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Kölelik Yasağı Sözleşme Evet
Tematik Bilgi Notu: Kölelik, Kulluk ve Zorla Çalıştırma Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kölelik Yasağı Bilgi Notu Evet
Count: 3