.

.

Yayin
Displaying 1 - 7 of 7
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No'lu Genel Yorum: Herkesin Kültürel Yaşama Katılma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Kültürel Haklar Genel Yorum Evet
Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder Genel Kültürel Haklar Kitap Hayır
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kültürel Haklar Sözleşme Evet
Modernleşme ve Çokkültürlülük Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği Genel Kültürel Haklar Kitap Hayır
Türkiye'de Çiftdillilik ve Eğitim Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar Konu Raporlar Eğitim Reformu Girişimi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kültürel Haklar Raporlar Hayır
UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Bildirgesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Kültürel Haklar Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 17: Herkesin, Kendisinin Yaratıcısı Olduğu Bilimsel, Edebi ve Sanatsal Ürünlerden Kayn More ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Kültürel Haklar Genel Yorum Evet
Count: 7