.

.

Yayin
Displaying 1 - 2 of 2
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 12: Kendi Kaderini Tayin Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı Genel Yorum Evet
Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı için Kapasite Geliştirme Projesi – STK Görüşmeleri Raporu Raporlar Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı Raporlar Hayır
Count: 2