.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 46
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Temel Prensip Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Macovei Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye ziyaretine ilişkin Raporu Raporlar BM Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubu Mağdurlar/Olayzedeler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Yerinde Gözlem Raporu Evet
1325 (2000) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı-Kadınlar, Barış ve Güvenlik Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Karar Evet
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - V: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik Araştırmalar Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma- Arama- Parmak İzi Alınması- Silah Kullanma Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Makale Hayır
Mahpusların Islahı için Asgari Standart Kurallar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Karar Evet
Bilgi Notu - Tutuklama Şartları ve Hükümlülere Muamele Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Bilgi Notu Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 8: Kişi Özgürlüğü ve Güvenlik Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Genel Yorum Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 9: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Genel Yorum Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 21: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılan Herkese İnsanca Davranılması Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Genel Yorum Evet
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi - 1 - Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Rehberler/Kılavuzlar Tolga Şirin Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Hayır
Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - Seçme Kararlar Mahkemeler, Davalar Avrupa Konseyi; Recep Kaplan, Hüseyin Turan, Aydın Şimşek Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Kitap Hayır
Türkiye'de Ağırlaştırılmış Müebbet Hükümlüsü Mahpus Olmak Raporlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); İdil Aydınoğlu, Ezgi Yusufoğlu Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Kitap Hayır
Mahpus Hakları El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Başak Ekinci, Mustafa Eren Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Hayır
Hapsetmenin Alternatifleri Konferans Kitabı 24-25 Kasım 2018 Araştırmalar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Tayfun Koç Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Kitap Hayır
Türkiye'de Yabancı Mahpus Olmak Raporlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Hilal Başak Demirbaş, Aylin Çelikçi Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Raporlar Hayır
Türkiye'de Mahpus Olmak Konferans Kitabı 27-28 Şubat 2016 Raporlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST); Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Raporlar Hayır
Count: 18