.

.

Yayin
Displaying 1 - 7 of 7
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM İnsan Hakları Komitesi 33 No'lu Genel Yorum: Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Taraf Devletlerin Yükümlülükleri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Genel Medeni ve Siyasi Haklar Genel Yorum Evet
Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşme Evet
Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşme Evet
Bilgi Notu - Velayet Hakkı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Medeni ve Siyasi Haklar Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Velayet Hakları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Medeni ve Siyasi Haklar Bilgi Notu Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi Türkiye Gözlem Raporu Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi LGBTII+ Medeni ve Siyasi Haklar Yerinde Gözlem Raporu Evet
Saha 6 : Siyasetin Krizi ve Yerel Yönetimler Dergiler/Bültenler Helsinki Yurttaşlar Derneği Genel Medeni ve Siyasi Haklar Süreli Yayın Hayır
Count: 7