.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 40
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 14 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Sağlık Hakkı Genel Yorum Evet
İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel Sağlık Hakkı Sözleşme Evet
Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Alma Ata Bildirisi Mevzuat ve Politikalar Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı Katılımcıları Genel Sağlık Hakkı Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası Mevzuat ve Politikalar Dünya Sağlık Örgütü Genel Sağlık Hakkı Kanun Evet
Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Active Citizenship Network Grubu Genel Sağlık Hakkı Sözleşme Evet
Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi Mevzuat ve Politikalar Dünya Hekimler Birliği Genel Sağlık Hakkı Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
LGBT Hakları İnsan Haklarıdır Rehberler/Kılavuzlar Kaos GL LGBTII+ Sağlık Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleriyle İlgili İzleme Ön Raporu Raporlar Genel Sağlık Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sağlık Hakkı Kanun Hayır
Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi Mevzuat ve Politikalar Dünya Tabipler Birliği Genel Sağlık Hakkı Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
Bilgi Notu - Sağlık Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Sağlık Hakkı Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Ruh Sağlığı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Sağlık Hakkı Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Tutuklu/Hükümlülerin Sağlık Hakları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Sağlık Hakkı Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Tutuklama ve Ruh Sağlığı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Sağlık Hakkı Bilgi Notu Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 14: Mümkün Olan En Yüksek Seviyede Sağlık Standartlarına Sahip Olma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Sağlık Hakkı Genel Yorum Evet
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Daha İyi Sonuçlar: Sağlık Sistemi için Zorluklar ve Fırsatlar, No.2 - Türkiye Ülke Değerlendirmesi Raporlar Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Genel Sağlık Hakkı Raporlar Evet
Türkiye 2013 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Araştırmalar Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Genel Sağlık Hakkı Raporlar Hayır
Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz Rehberler/Kılavuzlar Hapiste Kadın Ağı Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Sağlık Hakkı Broşür Hayır
Count: 18