.

.

Yayin
Displaying 1 - 11 of 11
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
30 Mart 2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Gözlem Raporu Raporlar Bağımsız Seçim İzleme Platformu; Çiğdem Sever, Ezra Elbistan, Zekiye Şenol, Nejat Taştan Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Gözlem Raporu Raporlar Bağımsız Seçim İzleme Platformu Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
İHD 12 Haziran 2011 Günü Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu Raporlar İnsan Hakları Derneği Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Seçme ve Seçilme Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Seçme ve Seçilme Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
Siyasi Partiler Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Kanun Hayır
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Kanun Hayır
Bilgi Notu - Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Serbest Seçim Hakkı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Bilgi Notu Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 25: Kamu Yönetimine Katılma, Oy Kullanma ve Seçilme Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Genel Yorum Evet
Tematik Bilgi Notu: Hükümlülerin Oy Kullanma Hakkı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Seçme ve Seçilme Hakkı Bilgi Notu Evet
Tematik Bilgi Notu: Serbest Seçim Hakkı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Bilgi Notu Evet
Count: 11