.

.

Yayin
Displaying 1 - 1 of 1
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 15: Su Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Su ve Hijyen Hakkı Genel Yorum Evet
Count: 1