.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 56
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Tavsiye Kararı 19 - Kadına Yönelik Şiddet Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Genel Tavsiye Kararı Evet
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 11 Sayılı Karar ve İzahat Belgesi Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Genel Tavsiye Kararı Evet
63/155 Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetle Mücadelenin Yoğunlaştırılması Genel Kurul Kararı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Karar Evet
BM Genel Kurulu’nun 57/179 No’lu Kararı-Namus Adına Kadınlara Karşı İşlenen Suçların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Karar Evet
Kadına Yönelik Şiddet - AB Çapında Bir Araştırma: Sonuçlara Bir Bakış Raporlar Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Raporlar Evet
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği Mevzuat ve Politikalar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Yönetmelik Hayır
Kadına Yönelik Şiddet El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Kadın Dayanışma Vakfı Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet El Kitabı/Kılavuz Hayır
Kadına Yönelik Şiddet Veri Tabanı Raporu (1 Mart-22 Temmuz 2007) Raporlar Kadın Dayanışma Vakfı Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Raporlar Hayır
Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 Mevzuat ve Politikalar T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Eylem Planı Hayır
Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler Konulu Genelge Mevzuat ve Politikalar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Genelge Hayır
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu İçişleri Bakanlığı Genelgesi Mevzuat ve Politikalar İçişleri Bakanlığı Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Genelge Hayır
"Kocandır, Döver De Sever De" - Türkiye'de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Raporlar Evet
Bilgi Notu - Kadınlara Yönelik Şiddet Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Bilgi Notu Evet
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
Kadına Karsı Siddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk Türkiye Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Yakın Ertürk, Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kadına Karşı Şiddet Özel Raportör Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Yerinde Gözlem Raporu Evet
Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerikan Devletleri Sözleşmesi (Belem do Para) Mevzuat ve Politikalar Amerikan Devletleri Örgütü Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Sözleşme Evet
Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet ve Onları Hedef Alan Her Türlü Ayrımcılıkla Mücadele Konusunda AB Rehber İlkeleri Mevzuat ve Politikalar Avrupa Birliği Konseyi Genel Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Temel Prensip Evet
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Araştırmalar Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Raporlar Hayır
Count: 18