.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 244
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocukların Yaşam Hakkı 2011 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu 2013 Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2001-2006 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011 Raporlar UNICEF Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (Child Rights Information Network-CRIN), Patrick Geary Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çocuklar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2006-2008 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2008-2011 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birlemiş Milletler Çocuklar Eğitim Hakkı Sözleşme Evet
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü 2002 Türkiye Ziyaret Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Katarina Tomaševski, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü Çocuklar Eğitim Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Evet
Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir More ... Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Count: 18