.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 23
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
İstihdam Politikası Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Anneliğin Korunması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 18-Çalışma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Genel Yorum Evet
Çalışma Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İşçiler/Çalışanlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Hayır
Birleşmiş Milletler Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Cebri veya Mecburi Çalıştırılmaya İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İnsan Hakları ve Avrupa Birliği Hukukunda Ayrımcılığın Kaldırılması ve Türkiye Araştırmalar Belediye-İş Sendikası; Mesut Gülmez İşçiler/Çalışanlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Mevzuat ve Politikalar İşçiler/Çalışanlar Sosyal Haklar Kanun Hayır
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Mevzuat ve Politikalar İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Kanun Hayır
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Mevzuat ve Politikalar İşçiler/Çalışanlar Örgütlenme Özgürlüğü Kanun Hayır
Bilgi Notu - Çalışma hayatına ilişkin haklar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Sendikal Haklar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Bilgi Notu Evet
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Count: 18