.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 31
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Raporlar Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) More ... İnsan Hakları Savunucuları Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
Ağ Analizi ve Haritalama Yönteminin İnsan Hakları Alanındaki Potansiyel Kullanımları Raporlar Amerikan Bilimsel İlerleme Birliği (American Association for the Advancement of Science); Skye Bender-deMoll İnsan Hakları Savunucuları Genel Raporlar Evet
İnsan Hakları Ulusal Kurumları-İnsan Haklarının Uygulanması Araştırmalar Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü; Morten Kjærum İnsan Hakları Savunucuları Genel Makale Evet
Merhaba Sivil Toplum Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği İnsan Hakları Savunucuları Genel Kitap Hayır
Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İnsan Hakları Savunucuları Genel Raporlar Hayır
Onur Muhasebesi - İnsan Haklarının Geliştirilmesi için Bütçe Analizi Rehberi Rehberler/Kılavuzlar International Human Rights Internship Program International Budget Project İnsan Hakları Savunucuları Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Evet
İnsan Hakları Savunucuları: İnsan Haklarını Savunma Hakkının Korunması Bilgi Belgesi: 29 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği İnsan Hakları Savunucuları Genel Bilgi Notu Evet
Ekonomik ve Sosyal Konsey Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin İnsan Hakları Savunucularına İlişkin Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Hina Jilani, Genel Sekreter Özel Temsilcisi İnsan Hakları Savunucuları Genel Yerinde Gözlem Raporu Evet
Türkiye: İnsan Hakları Savunucularını Savunun Raporlar İnsan Hakları Gündemi Derneği İnsan Hakları Savunucuları Örgütlenme Özgürlüğü Bilgi Notu Hayır
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu İkinci Türkiye Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu İnsan Hakları Savunucuları Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Nihai Gözlem Raporu Evet
İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler Rehberler/Kılavuzlar AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar UNICEF; Betül Ulukol, Arzu Köseli İnsan Hakları Savunucuları Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Rehberi Eğitici El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Betül Ulukol, Arzu Köseli İnsan Hakları Savunucuları Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
İnsan Hakları Eğitimi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi İnsan Hakları Eğitimcileri için El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Equitas – İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Merkezi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) İnsan Hakları Savunucuları Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Sivil Toplum Alanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi - Sivil Toplum için Pratik bir Rehber Rehberler/Kılavuzlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi İnsan Hakları Savunucuları Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi Rapor No 5 - Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Hülya Üçpınar İnsan Hakları Savunucuları Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Raporlar Hayır
Bilgi Notu: İnsan Hakları Savunucularının Korunması - İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Raporu Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İnsan Hakları Savunucuları İnsan Haklarını Savunma Hakkı Raporlar Hayır
Dava İzleme: Duruşma Salonunda Devlet ve Yurttaş Raporlar Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Gökçen Alpkaya, Emel Ataktürk Sevimli, Burcu Ballıktaş Bingöllü, Kerem Çiftçioğlu, Melis Gebeş, Duru Yavan İnsan Hakları Savunucuları Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
Count: 18