.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 93
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Protestoyu Terör Suçu Saymak Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü Azınlıklar/Etnik Gruplar Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 1 - Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Kararının Uygulanması Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak Azınlıklar/Etnik Gruplar Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Raporlar Hayır
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Ziyaret Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammerberg Azınlıklar/Etnik Gruplar Genel Yerinde Gözlem Raporu Evet
Adalet Vakti-Türkiye'de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Azınlıklar/Etnik Gruplar Cezasızlık Raporlar Evet
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Tavsiye Kararı Evet
Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda Araştırmalar TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru Azınlıklar/Etnik Gruplar Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Kitap Hayır
Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje ekibi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Çemişgezek 'Toplu Mezar' Kazısı Değerlendirme Raporu Raporlar TTB, ATUD, ÇHD, TİHV, İHD; Ümit Biçer, Mehmet Ali Malkoç, Taylan Tanay, Selçuk Kozağaçlı Azınlıklar/Etnik Gruplar Yaşam Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi ve Açıklayıcı Rapor Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kültürel Haklar Sözleşme Evet
BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Genel Tavsiyeler-Türkiye Taraf Devlet Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Tavsiye Kararı Evet
Irkçı Değilim Ama... Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler Araştırmalar İnsan Hakları Ortak Platformu; Eser Köker, Ülkü Doğanay Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Medya İzlem Raporu Hayır
Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Yaygınlaşma Biçimlerini Düşünmeyi Kolaylaştırmak için Yazılı Basında Ayrımcılığın Çerçevelenmesi Araştırması Araştırmalar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Ülkü Doğanay Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Medya İzlem Raporu Hayır
Konuşulmayan Gerçek: Zorla Kaybetmeler Raporlar Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Özgür Sevgi Göral, Ayhan Işık, Özlem Kaya Azınlıklar/Etnik Gruplar Zorla Kaybedilme Raporlar Hayır
Kürt Sorunun Çözümüne Doğru: Anayasal ve Yasal Öneriler Raporlar TESEV; Dilek Kurban, Yılmaz Ensaroğlu Azınlıklar/Etnik Gruplar Genel Raporlar Hayır
Kürtler Ne Kadar Haklı? Türkiye'nin Batısı Kürt Sorununa Bakıyor Raporlar TESEV; Yılmaz Ensaroğlu, Dilek Kurban Azınlıklar/Etnik Gruplar Genel Raporlar Hayır
Şırnak İli Uludere (Qıleban) İlçesi Gülyazı (Bujeh) Ve Ortasu (Roboski) Köylülerinin Katledilmesi Ile İlgili Araştırma-İnceleme Raporu (Roboski Katlia More ... Raporlar İHD, MAZLUMDER, KESK, TTB, TİHV, ÇHD, Türkiye Barış Meclisi, DİSK Genel İş Azınlıklar/Etnik Gruplar Yaşam Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Türkiye'de Çiftdillilik ve Eğitim Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar Konu Raporlar Eğitim Reformu Girişimi Azınlıklar/Etnik Gruplar Kültürel Haklar Raporlar Hayır
Count: 18