.

.

Yayin
Displaying 1 - 11 of 11
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Mevzuat ve Politikalar Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları Kanun Hayır
Türkiyede Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Mevzuat ve Politikalar T. C. İçişleri Bakanlığı Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları Yönetmelik Hayır
Yabancı Uyrukluların Özgürlüklerinin Kısıtlanması Ve Serbest Bırakılmalarının Bildirilmesi Hakkında Genelge Mevzuat ve Politikalar T.C: Adalet Bakanlığı Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları Genelge Hayır
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Göçmenler/Yabancılar Çalışma Hakkı Kanun Hayır
Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi Hakkında Genelge (Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) Mevzuat ve Politikalar T.C. Adalet Bakanlığı Göçmenler/Yabancılar Yaşam Hakkı Genelge Hayır
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Bakanlar Kurulu Göçmenler/Yabancılar Seyahat Etme Özgürlüğü Kanun Hayır
Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu (Dördüncü İzleme Dönemi) Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Göçmenler/Yabancılar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Nihai Gözlem Raporu Evet
BM İnsan Hakları Komitesi Genel Yorum no. 15: Sözleşme Çerçevesinde Yabancıların Durumu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları Genel Yorum Evet
Türkiye'de Belgesiz Göçmenlerin Sorunları El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
Tematik Bilgi Notu: “Dublin” Davaları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları Bilgi Notu Evet
Sığınma, Sınırlar ve Göç ile ilgili Avrupa Hukuku El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Avrupa Konseyi Göçmenler/Yabancılar Mülteci Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Count: 11