.

.

Yayin
Displaying 1 - 9 of 9
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu Rehberler/Kılavuzlar Minnesota Lawyers International Human Rights Committee Mağdurlar/Olayzedeler Yaşam Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
İnsan Ticareti Mağdurlarına Doğrudan Yardım IOM El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Mağdurlar/Olayzedeler El Kitabı/Kılavuz Evet
Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubunun Türkiye ziyaretine ilişkin Raporu Raporlar BM Zorla ya da İstem Dışı Kaybetmelere Karşı Çalışma Grubu Mağdurlar/Olayzedeler Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Yerinde Gözlem Raporu Evet
İnsan Ticaretine Karşı Eyleme İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Hakkında Açıklayıcı Belge Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa Konseyi Mağdurlar/Olayzedeler İnsan Ticareti Raporlar Evet
Kriz Bölgelerinde İnsan Hakları Sorunları Bosna/Hersek-Kosova-Makedonya Raporlar İnsan Hakları Gündemi Derneği Mağdurlar/Olayzedeler Genel Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16-18 Haziran 2012 Günlerinde Meydana Gelen Yangınlarla İlgili Ön İnceleme Raporu Raporlar ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği), DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Diyarbakır Barosu, İHD (İnsan Hakları Derneği), KESK (Kamu E More ... Mağdurlar/Olayzedeler İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
BM Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici Ilkeler Rehberler/Kılavuzlar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı & Brookings Enstitüsü Mağdurlar/Olayzedeler Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
ECRI Genel Politika Tavsiyesi no. 4: Potansiyel Mağdurların Ayrımcılık ve Irkçılık Konusundaki deneyim ve Algılamalarına İlişkin Ulusal Anketler Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Mağdurlar/Olayzedeler Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Tavsiye Kararı Evet
Van Erciş Depremleri Sonrası Yürütülen Psikososyal Destek Programlarının Değerlendirilmesi 2015 Raporlar BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Mağdurlar/Olayzedeler Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Count: 9