.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 64
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’in Türkiye ile ilgili “Siyasi Sığınmacıların ve Mültecilerin İnsan Hakları” Konulu Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammerberg Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Evet
5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Mültecilerle Dayanışma Derneği, Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
16-17 Ağusos 2014 Silopi-Cizre-Midyat Ezidi Kampları Gözlem Sonuç Raporu Raporlar Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Bakım Verenlerin Bakımı Ekibi Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Hayır
2010 Yılı Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu Raporlar İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Selvet Çetin Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Türkiye Ziyaret Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi François Crépeau Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Evet
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin Siyasi Sığınmacıların ve Mültecilerin İnsan Hakları konulu Ziyaret Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammarberg Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Evet
Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar-Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Evet
Göz Ardı Edilenler-İstanbul'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar Raporlar Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği & Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Türkiye'deki Sığınmacılara Ümit Veriyor mu? Yazı Taner Kılıç Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Makale Hayır
Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi Geri Kabul Düzenlemeleri konulu Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi; Tineke STRIK Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Evet
Türkiye’de İltica Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının Sorunları Yazı Taner Kılıç Sığınmacı ve Mülteciler Örgütlenme Özgürlüğü Makale Hayır
BMMYK Türkiye’nin BMMYK Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürü Standartlarına Uyumunun Değerlendirmesi Raporlar Helsinki Yurttaşlar Derneği – Türkiye / Mülteci Destek Programı Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
İnsan Hakları Gündemi derneği Mülteci Gözlem Raporu Raporlar İnsan Hakları Gündemi Derneği Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı 2009 İzleme Raporu Raporlar İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
Yok Sayılanlar: Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Raporlar Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
Göç Terimleri Sözlüğü Rehberler/Kılavuzlar IOM Uluslararası Göç Örgütü Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Türkiye'ye İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiyeden İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sın More ... Mevzuat ve Politikalar Bakanlar Kurulu Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yönetmelik Hayır
Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Ulusal Yetkililer Ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli - Bilgilendirme More ... Raporlar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Evet
Count: 18