.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 183
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Birleşmiş Milletler
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Evet
Tavsiye Kararı 1 - Başlangıç Raporları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 6-Etkin Ulusal Mekanizma & Tanıtım
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 5 - Geçici Özel Tedbirler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 7 - Kaynaklar
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 10 -Sözleşme'nin 10.Yıldönümü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 11 - Rapor hazırlama yükümlülüğüne
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 12 - Kadına Yönelik Şiddet
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 13 - Eşit Değerdeki İşe Eşit Ücret
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 14 - Kadın Sünneti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 15 - Edinilmiş Bağışık Yetmezliği Sendromunun (AIDS) önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal stratejilerde kadınlara karşı ayrımcılığın More ...
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 17 - Kadınların ücretsiz ev içi faa
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 18 - Engelli Kadınlar
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 20 -Sözleşmeye Konulan Çekinceler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi 1986-2013
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2001-2006
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Çocuk Hakları Komitesi
Çocuklar
Çocuk Hakları
Genel Yorum
Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 5 No’lu Genel Yorumu: Engelliler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Engelli Kişiler
Engelli Kişilerin Hakları
Genel Yorum
Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 13 No’lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel
Eğitim Hakkı
Genel Yorum
Evet