.

.

Yayin
Displaying 1 - 12 of 12
Yüzde Bin Dört Yüz: Kadın, Şiddet ve Medya (Sergi Broşürü)
Görsel İşitsel Materyaller
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Türkiye'de Çocuk Koruma ve Önleme Sistemleri Haritası
Görsel İşitsel Materyaller
Hümanist Büro
Çocuklar
Çocuk Hakları
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Beni Bırakma Sergi Kataloğu
Görsel İşitsel Materyaller
Hapiste LGBTİ Ağı (CİSST)
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Engellilik ve Bilinmeyen Gerçekler Bilgi Grafiği
Görsel İşitsel Materyaller
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Çocuklar
Engelli Kişilerin Hakları
Görsel İşitsel Materyal
Evet
Sokağa Çıkma Yasaklarında Ne Oldu? Ne Oluyor? İnfografiği
Görsel İşitsel Materyaller
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Yaşam Hakkı
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
İşkencenin Haritalanması - Poster
Görsel İşitsel Materyaller
Yurttaşlık Derneği
Genel
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri
Görsel İşitsel Materyaller
Etkiniz; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert
İnsan Hakları Savunucuları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları- Etkiniz AB Programı
Görsel İşitsel Materyaller
Etkiniz; Ulaş Karan
İnsan Hakları Savunucuları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Dijital Şiddetin İzlenmesi- Etkiniz AB Programı
Görsel İşitsel Materyaller
Etkiniz; Nurcihan Temur
İnsan Hakları Savunucuları
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
İnsan Hakları İzlerken Dijital Güvenlik ve Dijital Araçlar- Etkiniz AB Programı
Görsel İşitsel Materyaller
Etkiniz; Kenan Dursun, Arda Çetin
İnsan Hakları Savunucuları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri
Görsel İşitsel Materyaller
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Çocuklar
Çocuk Hakları
Görsel İşitsel Materyal
Hayır
Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Çocuklarına İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler
Görsel İşitsel Materyaller
Kalkınma Atölyesi
Çocuklar
Çocuk Hakları
Görsel İşitsel Materyal
Hayır