.

.

Yayin
Clear
Displaying 1 - 18 of 174
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı Mevzuat ve Politikalar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Genel Sözleşme Evet
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
İstihdam Politikası Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çocuklar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Anneliğin Korunması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Sözleşme Evet
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Genel Sözleşme Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birlemiş Milletler Çocuklar Eğitim Hakkı Sözleşme Evet
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Genel Sözleşme Evet
Count: 18