.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 224
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi HRCAD
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell
Çocuklar
Çocuk Hakları
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Rehberler/Kılavuzlar
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Genel
Örgütlenme Özgürlüğü
Raporlar
Hayır
Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu
Rehberler/Kılavuzlar
Minnesota Lawyers International Human Rights Committee
Mağdurlar/Olayzedeler
Yaşam Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Nefret Söylemi El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Anne Weber
Genel
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi
Rehberler/Kılavuzlar
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz
Genel
Örgütlenme Özgürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi
Rehberler/Kılavuzlar
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger
Genel
Örgütlenme Özgürlüğü
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
Mahpusun Öğrenim Hakkı
Rehberler/Kılavuzlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Eğitim Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Mültecilerle Dayanışma Derneği, Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya
Sığınmacı ve Mülteciler
Mülteci Hakları
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
Adalete Erişimde Ayrımcılık
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Bilgi Notu
Hayır
AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Monica Carss-Frisk
Genel
Mülkiyetin Korunması Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap
Rehberler/Kılavuzlar
Douwe Korff
Genel
Yaşam Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Aisling Reidy
Genel
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Monica Macovei
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Nuala Mole & Catharina Harby
Genel
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 8. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Ursula Kilkelly
Genel
Özel Hayatın Korunması Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet