.

.

Yayin
Clear
Displaying 1 - 18 of 224
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Genel Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi HRCAD Genel Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller Rehberler/Kılavuzlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu Rehberler/Kılavuzlar Minnesota Lawyers International Human Rights Committee Mağdurlar/Olayzedeler Yaşam Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
Nefret Söylemi El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Anne Weber Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Sivil Toplum Örgütleri için Hukuk Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Abbas Yalçın, Yasemin Öz Genel Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
Sivil Toplum Örgütleri için Yönetişim Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Gürcan Banger Genel Örgütlenme Özgürlüğü El Kitabı/Kılavuz Hayır
Mahpusun Öğrenim Hakkı Rehberler/Kılavuzlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
5 N ve 1 Mülteci Basın Mensupları için El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Mültecilerle Dayanışma Derneği, Orçun Ulusoy, Berivan Sarıkaya Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
Adalete Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Bilgi Notu Hayır
AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Carss-Frisk Genel Mülkiyetin Korunması Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap Rehberler/Kılavuzlar Douwe Korff Genel Yaşam Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Aisling Reidy Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Macovei Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Nuala Mole & Catharina Harby Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 8. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Ursula Kilkelly Genel Özel Hayatın Korunması Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
Count: 18