.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 765
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Genel Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi HRCAD Genel Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Temel Prensip Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı Mevzuat ve Politikalar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Genel Sözleşme Evet
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor Raporlar Dünya Bankası Genel Sosyal Haklar Raporlar Evet
Nefret Söylemi El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Anne Weber Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu Raporlar Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) Genel Barışçıl Gösteri Hakkı Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocukların Yaşam Hakkı 2011 Raporu Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Türkiye'de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu 2013 Raporlar Gündem Çocuk Derneği Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Mahpusun Öğrenim Hakkı Rehberler/Kılavuzlar Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması Mevzuat ve Politikalar Eğitim Reformu Girişimi Çocuklar Eğitim Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap Rehberler/Kılavuzlar Douwe Korff Genel Yaşam Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Aisling Reidy Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2001-2006 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı? Raporlar Bağımsız Türkiye Komisyonu Genel Genel Raporlar Evet
Count: 18