.

.

Yayin
Clear
Displaying 1 - 18 of 765
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi HRCAD
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Birleşmiş Milletler
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Temel Prensip
Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı
Mevzuat ve Politikalar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Genel
Genel
Sözleşme
Evet
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu
Raporlar
Gündem Çocuk Derneği
Çocuklar
Çocuk Hakları
Raporlar
Hayır
Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor
Raporlar
Dünya Bankası
Genel
Sosyal Haklar
Raporlar
Evet
Nefret Söylemi El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Anne Weber
Genel
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu
Raporlar
Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Genel
Barışçıl Gösteri Hakkı
Raporlar
Hayır
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2012 Raporu
Raporlar
Gündem Çocuk Derneği
Çocuklar
Çocuk Hakları
Raporlar
Hayır
Türkiye'de Çocukların Yaşam Hakkı 2011 Raporu
Raporlar
Gündem Çocuk Derneği
Çocuklar
Çocuk Hakları
Raporlar
Hayır
Türkiye'de Çocuğa Karşı Ayrımcılık Raporu 2013
Raporlar
Gündem Çocuk Derneği
Çocuklar
Çocuk Hakları
Raporlar
Hayır
Mahpusun Öğrenim Hakkı
Rehberler/Kılavuzlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Eğitim Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
"Örgütlenme Özgürlüğü" ile ilgili Mevzuat Taraması
Mevzuat ve Politikalar
Eğitim Reformu Girişimi
Çocuklar
Eğitim Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Hayır
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap
Rehberler/Kılavuzlar
Douwe Korff
Genel
Yaşam Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
Rehberler/Kılavuzlar
Aisling Reidy
Genel
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2001-2006
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
BM Çocuk Hakları Komitesi
Çocuklar
Çocuk Hakları
Genel Yorum
Evet
Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı?
Raporlar
Bağımsız Türkiye Komisyonu
Genel
Genel
Raporlar
Evet