.

.

Yayin
Displaying 1 - 13 of 13
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 2016/1 - Artun ve Güvener Türkiye Kararının Uygulanması Raporlar Yaman Akdeniz-Kerem Altıparmak/İHOP Gazeteciler İfade Özgürlüğü Raporlar Hayır
Uluslararası Ceza Mahkemesine Giriş Araştırmalar William A. Schabas Genel Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk Makale Evet
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından 21 ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen ve 16 nisan 2017 Tarihinde Referanduma Sunulacak Olan Anayasa Değişikliği More ... Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Venedik Komisyonu Genel Genel Genel Görüş
15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667 ila 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Görüş Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Venedik Komisyonu Genel Genel Genel Görüş Evet
Sulh Ceza Hakimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişleri Hakkında Görüş Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Venedik Komisyonu Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Genel Görüş Evet
Kadına Karsı Siddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Yakın Ertürk Türkiye Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Yakın Ertürk, Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kadına Karşı Şiddet Özel Raportör Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Yerinde Gözlem Raporu Evet
Uluslararası Ceza Mahkemesi - Temel Belgeler Derlemesi Araştırmalar Yayınlayan: UCM Türkiye Koalisyonu Kurucu Üyeleri Genel Uluslararası Ceza ve İnsancıl Hukuk Kitap Evet
Türkiye’de İnternet Düzenlemeleri, Nefret Söylemi ve Irkçı İçerik Araştırmalar Yaman Akdeniz Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Makale Hayır
Vatansızlık Hallerinin Azaltılması için Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Vatandaşlık Statüsüne İlişkin Uluslararası Komisyon Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Sözleşme Evet
İşkencenin Haritalanması - Poster Görsel İşitsel Materyaller Yurttaşlık Derneği Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Görsel İşitsel Materyal Hayır
Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler Araştırmalar Yurttaşlık Derneği Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Kitap Hayır
Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Sivil Hayata İntibakına Yönelik Envanter Çalışması Raporlar Yurttaşlık Derneği Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VXII: Barış için Akademisyenler – Disiplin Soruşturmaları Hakkında Hukuki Görüş Araştırmalar Yaman Akdeniz – Kerem Altıparmak Mağdurlar/Olayzedeler İfade Özgürlüğü Makale Hayır
Count: 13