.

.

Yayin
Displaying 181 - 198 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Göz Ardı Edilenler-İstanbul'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar Raporlar Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği & Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Hayır
Hukuk ve Ayrımcılık Raporu Raporlar Kaos GL; Oya Aydın LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
İHD İfade Özgürlüğü Raporu Ocak-Haziran 2007 Raporlar İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel İfade Özgürlüğü Raporlar Hayır
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Mevzuat ve Politikalar Genel Sosyal Haklar Kanun Hayır
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Mevzuat ve Politikalar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Tüzük Hayır
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Mevzuat ve Politikalar Bakanlar Kurulu Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kanun Hayır
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Kyoto Protokolü) Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Sözleşme Evet
Gör Beni, Duy Beni-Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme'yi Kullanma ve Tanıtma Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Save the Children (Çocukları Koruyun Birliği); Gerison Lansdown Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Dünya Nükleer Endüstrisinin Durumu Raporu 2004 Raporlar Avrupa Parlamentosu Yeşiller-EFA Grubu; Mycle Schneider, Antony Froggatt Genel Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Raporlar Evet
Gezi Parkı Eylemleri Raporlar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Genel Barışçıl Gösteri Hakkı Raporlar Hayır
İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Raporlar Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH), Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem (Observatory) More ... İnsan Hakları Savunucuları Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
İnsan Haklarına Hayır! Yazı Kerem Altıparmak Genel Genel Makale Hayır
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Türkiye'deki Sığınmacılara Ümit Veriyor mu? Yazı Taner Kılıç Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Makale Hayır
Bilgi Notu - AİHM'e Üye Devletlerin Egemenlik Alanı Dışında Yargı Yetkisi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Avrupa Birliği ile İlgili İçtihat Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi Genel Genel Bilgi Notu Evet
Bilgi Notu - Cinsel Yönelim Sorunları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi AİHM Basın Birimi LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Evet
Tavsiye Kararı 16 - Kırsal ve Kentsel Aile İşletmelerinde Ücretsiz Kadın Emeği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Kadınlar Kadın Hakları Genel Tavsiye Kararı Evet
Tavsiye Kararı 19 - Kadına Yönelik Şiddet Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi Kadınlar Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Genel Tavsiye Kararı Evet
Count: 18