.

.

Yayin
Displaying 73 - 90 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Adalete Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Bilgi Notu Hayır
Adaletin Kıyısında: 'Zorunlu' Göç Sonrasında Devlet ve Kürtler Raporlar TESEV, Mesut Yeğen, Dilek Kurban Zorla Yerinden Edilenler Giderim Hakkı Raporlar Hayır
AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 6 - Salduz/Türkiye Kararının Uygulanması Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Hayır
AİHS'in 1 No'lu Protokolünün 1. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Carss-Frisk Genel Mülkiyetin Korunması Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 2. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap Rehberler/Kılavuzlar Douwe Korff Genel Yaşam Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Aisling Reidy Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 5. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Macovei Genel Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 6. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Nuala Mole & Catharina Harby Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 8. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Ursula Kilkelly Genel Özel Hayatın Korunması Hakkı El Kitabı/Kılavuz Evet
AİHS'in 10. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Monica Mocavei Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Avrupa İnsan Hakları Komiseri Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Korunması konulu Türkiye Ziyareti Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammerberg Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Yerinde Gözlem Raporu Evet
AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler (AİHS Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kitap) Rehberler/Kılavuzlar Jean-François Akandji-Kombe Genel Genel El Kitabı/Kılavuz Evet
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Azınlıkların İnsan Hakları Konulu Ziyaret Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammerberg Azınlıklar/Etnik Gruplar Genel Yerinde Gözlem Raporu Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2001-2006 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu 2011 Raporlar UNICEF Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Adalet Vakti-Türkiye'de Doksanlarda Gerçekleşen Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıplar İçin Cezasızlığın Sona Erdirilmesi Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Azınlıklar/Etnik Gruplar Cezasızlık Raporlar Evet
Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak-Türkiye’de Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Raporlar Evet
AİHS'in 3. Maddesi'nin Uygulama El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar İşkenceye Karşı Dünya Örgütü (OMCT), Uğur Erdal & Hasan Bakırcı Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı El Kitabı/Kılavuz Evet
Count: 18