.

.

Yayin
Displaying 91 - 108 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Alıkonulma Yerlerine Ulusal Seviyede Ziyaretler: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin Seçmeli Protokol Işığında Tavsiyeleri Raporlar İşkenceyi Önleme Derneği (APT) Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Genel Görüş Evet
Avrupa'da Türkiye: Bir Sözden Fazlası mı? Raporlar Bağımsız Türkiye Komisyonu Genel Genel Raporlar Evet
Tercihler ve Önyargılar-Özet: Avrupa'da Yaşayan Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırmalar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Genel Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Raporlar
Belediyeler için Sürdürülebilir Hareketlilik Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Macar Genç Yeşiller Genel Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar El Kitabı/Kılavuz Evet
Çocuk Hakları: Stratejik Davalar için Kılavuz Rehberler/Kılavuzlar Çocuk Hakları Enformasyon Ağı (Child Rights Information Network-CRIN), Patrick Geary Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
İstihdam Politikası Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çocuklar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Aile Sorumlulukları Bulunan İşçiler Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Anneliğin Korunması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri Raporlar Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Bildiri/Bildirge/Beyanname Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 5 No’lu Genel Yorumu: Engelliler Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Genel Yorum Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 13 No’lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Eğitim Hakkı Genel Yorum Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No'lu Genel Yorum: Herkesin Kültürel Yaşama Katılma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Kültürel Haklar Genel Yorum Evet
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar Sözleşme Evet
Count: 18