.

.

Yayin
Displaying 1189 - 1193 of 1193
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
LGBTİ Kişilere Yönelik Nefret Suçlarında Polis Hizmetleri: Profesyonel Bir Polis Müdahalesi için Eğitim Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Evet
İnsan Hakları ve İnterseks Kişiler Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Avrupa Konseyi LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Evet
PERSPEKTİFLER: Türkiye’de LGBTİ+ Hakları Araştırmalar Kaos GL LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
İnterseks Çocuklara Yönelik Tıbbi Müdahale Sorunu Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Beden Araştırmalar Kaos GL; Hülya Türker LGBTII+ Sağlık Hakkı Kitap Hayır
Patikalar: Resmi Tarihe Çentik Araştırmalar Kaos GL LGBTII+ İnsan Haklarını Savunma Hakkı Kitap Hayır
Count: 5