.

.

Yayin
Displaying 109 - 126 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2006-2008 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
BM Çocuk Hakları Komitesi'nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye ilişkin Genel Yorumları 2008-2011 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Çocuk Hakları Komitesi Çocuklar Çocuk Hakları Genel Yorum Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 14 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Sağlık Hakkı Genel Yorum Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 16 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Yorum Evet
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 18-Çalışma Hakkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Genel Yorum Evet
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme'ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Genel Sözleşme Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili İhtiyari Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birlemiş Milletler Çocuklar Eğitim Hakkı Sözleşme Evet
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü 2002 Türkiye Ziyaret Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Katarina Tomaševski, Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Öğrenim Hakkı Özel Raportörü Çocuklar Eğitim Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Evet
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Genel Sözleşme Evet
Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Rehberler/Kılavuzlar BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
BM Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşme Evet
BM Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Sözleşme Evet
Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kadınlar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel Evlilik ve Aile Kurma Hakkı Sözleşme Evet
Count: 18