.

.

Yayin
Displaying 127 - 144 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörü Türkiye Ziyaret Raporu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi François Crépeau Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Evet
Gözaltında Kayıplarla ilgili Gerçeğe Ulaşma Hakkı üzerine Genel Görüş Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi BM Gözaltında Kayıplar Çalışma Grubu Genel Zorla Kaybedilme Genel Görüş Evet
Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme Mevzuat ve Politikalar BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Kadınlar Çalışma Hakkı Sözleşme Evet
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Sözleşme Evet
İnsan Ticareti Mağdurlarına Doğrudan Yardım IOM El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Mağdurlar/Olayzedeler El Kitabı/Kılavuz Evet
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Genel Tavsiye Kararı Evet
İşkence Ve Diğer Zalimane Gayrıinsani Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Genel İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı Sözleşme Evet
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel Terörle Mücadelede İnsan Haklarının Korunması Sözleşme Evet
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin Türkiye'de İfade Özgürlüğü ve Medya Özgürlüğü konulu Ziyaret Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammarberg Genel İfade Özgürlüğü Yerinde Gözlem Raporu Evet
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin Siyasi Sığınmacıların ve Mültecilerin İnsan Hakları konulu Ziyaret Raporu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Thomas Hammarberg Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Yerinde Gözlem Raporu Evet
Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi İşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Genel Ekonomik Haklar Sözleşme Evet
Kayıt Dışı-Çocuklara Yönelik Fiziksel Ceza Uygulamasının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Yapılacak Yasal Reform Hakkında Avrupa Parlamentoları İçin Bir More ... Rehberler/Kılavuzlar Avrupa Konseyi Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Evet
Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Mevzuat ve Politikalar Avrupa Konseyi Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşme Evet
Döner Kapıda Sıkışıp Kalanlar-Avrupa Birliği Türkiye/Yunanistan Girişindeki Iraklı ve Diğer Sığınmacı ve Göçmenler Raporlar İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Sığınmacı ve Mülteciler Mülteci Hakları Raporlar Evet
Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin Raporlar Uluslararası Af Örgütü Çocuklar Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Raporlar Evet
30 Mart 2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Gözlem Raporu Raporlar Bağımsız Seçim İzleme Platformu; Çiğdem Sever, Ezra Elbistan, Zekiye Şenol, Nejat Taştan Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler, Öncelikler, İşbirlikleri Atölyesi Raporlar Kadın Dayanışma Vakfı; İlkay Kara, Gülsen Ülker Kadınlar Kadın Hakları Kitap Hayır
Count: 18