.

.

Yayin
Displaying 1513 - 1525 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları Posteri Görsel İşitsel Materyaller İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Çocuklar Çocuk Hakları Görsel İşitsel Materyal Hayır
Kapsayıcı Eğitimin Durumu ve Öneriler Raporlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Çocuklar Eğitim Hakkı Raporlar Hayır
Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü'nden Covid-19 Tedbirlerinin İnsan Hakları Yükümlülükleriyle Uyumluluğu iç More ... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi Birleşmiş Milletler Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Özel Raportörü Clément Voule Genel Barışçıl Gösteri Hakkı Bilgi Notu Evet
COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Mevzuat ve Politikalar Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuklar Çocuk Hakları Politika/Tutum Belgesi Evet
COVID-19 Salgınının Çocuklar Üzerindeki Etkileri Bilgi Notu Raporlar Hümanist Büro Çocuklar Çocuk Hakları Bilgi Notu Hayır
Virüs mü Yoksulluk mu? Korona Virüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Bitkisel Üretime Olası Etkisi Araştırmalar Kalkınma Atölyesi; Besim Can Zırh, İlhan Zeynep Karakılıç, Özgür Çetinkaya, Selin Ayaeş, Ayşe Özsoy, Ertan Karabıyık İşçiler/Çalışanlar Çalışma Hakkı Raporlar Hayır
Covid-19 Pandemisinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine ve Çocuklarına İlişkin Türkiye'de Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler Görsel İşitsel Materyaller Kalkınma Atölyesi Çocuklar Çocuk Hakları Görsel İşitsel Materyal Hayır
Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Karagümrük Örneği Araştırma Ön Raporu Raporlar Sulukule Gönüllüleri Derneği; Aysun Koca, Ayşegül Kanal, Aytül Özcan, Cem Avcı, Melis Karakaş, Seray Çağla Keleş, Şefika Kübra Kalender Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Araştırma Ön Raporu Raporlar Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV); Işın Subaşı, Berivan Korkut, Dilan Şahin, Asiye Sezgin Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Mülteci Çocuklardan Deneyimler Araştırma Ön Raporu Raporlar Small Projects İstanbul (SPI); Ayşe Beyazova, Maissam Nimer, Liam Sabbagh Sığınmacı ve Mülteciler Çocuk Hakları Raporlar Hayır
Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Tarlabaşı Örneği Araştırma Ön Raporu Raporlar Tarlabaşı Toplum Merkezi; Gökçe Baltacı, Naci Emre Boran, Melda Akbaş Çocuklar Çocuk Hakları Raporlar Hayır
LGBTİ+ Mülteci Özbakım Rehberi Rehberler/Kılavuzlar Kaos GL Sığınmacı ve Mülteciler Sağlık Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
İnsan Hakları Savunucularında Travma ve Başaçıkma Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu; Banu Yılmaz İnsan Hakları Savunucuları Sağlık Hakkı El Kitabı/Kılavuz Hayır
Count: 13