.

.

Yayin
Displaying 145 - 162 of 1525
Başlık: Kategori: Yazar: Hak Sahipleri: Hak Kategorileri: Yayın Türü: Tercüme:
Akıl ve Ruh Sağlığı Alanında İnsan Hakları 2008 Türkiye Raporu-Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporlar Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (Rusihak) Engelli Kişiler Engelli Kişilerin Hakları Raporlar Hayır
Anti-Homofobi Kitabı/2 Raporlar Kaos GL; Ali Erol, Nevin Öztop LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Evet
Ayrımcılık ve İnsan Hakları- Aralık 2007 Çalışma Toplantısı Raporu Raporlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
AB Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları Araştırmalar Ulaş Karan Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Anti-Homofobi Kitabı Raporlar Kaos GL; Ali Erol LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
Sivil Toplum İzleme Raporu 2012: Anayasa, Kamu-STK İlişkileri, Gönüllülük, Örgütlenme Özgürlüğü, Van Depremi Raporlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Örgütlenme Özgürlüğü Raporlar Hayır
Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği; Ebru Uzpeder Genel Kültürel Haklar Kitap Hayır
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları Raporlar Türkiye Barolar Birliği Genel Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma Kitap Hayır
Avrupa'da İslam, Laiklik ve Demokrasi-Fransa, Almanya ve Hollanda Araştırmalar TESEV; Ahmet Yükleyen & Ahmet T. Kuru Azınlıklar/Etnik Gruplar Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Kitap Hayır
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Gözlem Raporu Raporlar Bağımsız Seçim İzleme Platformu Genel Seçme ve Seçilme Hakkı Yerinde Gözlem Raporu Hayır
Barınma Hakkına Erişimde Ayrımcılık Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Bilgi Notu Hayır
Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar Araştırmalar TESEV; Dilek Cindoğlu Kadınlar Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü Kitap Hayır
Bir Hak Olarak Çocuğun Yüksek Yararı Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi Çocuklar Çocuk Hakları Bilgi Notu Hayır
Biz Buradayız! Türkiye'de Romanlar, Ayrımcı Uygulamalar ve Hak Mücadelesi Araştırmalar Helsinki Yurttaşlar Derneği;“Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesi” proje ekibi Azınlıklar/Etnik Gruplar Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Kitap Hayır
Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi Rehberi Rehberler/Kılavuzlar UNICEF, Türkiye Barolar Birliği Çocuklar Çocuk Hakları El Kitabı/Kılavuz Hayır
Cezasızlık Sorunu: Soruşturma Süreci Araştırmalar Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi; Gülşah Kurt Genel Cezasızlık Kitap Hayır
Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı Rehberler/Kılavuzlar İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP); Kerem Altıparmak Genel Cezasızlık El Kitabı/Kılavuz Hayır
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu 2013 Raporlar Pembe Hayat & Kaos GL LGBTII+ Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı Raporlar Hayır
Count: 18