.

.

Yayin
Displaying 1 - 18 of 1525
Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Lügatçesi / Glossary of the European Convention on Human Rights
Rehberler/Kılavuzlar
Avrupa Konseyi HRCAD
Genel
Genel
El Kitabı/Kılavuz
Evet
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
UNICEF, Rachel Hodgkin & Peter Newell
Çocuklar
Çocuk Hakları
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Kanun Adamlarının Zor ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Birleşmiş Milletler
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Temel Prensip
Evet
Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
BM Uyuşturucu ve Suç ile Mücadele Ofisi
Genel
Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı
Mevzuat ve Politikalar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Genel
Genel
Sözleşme
Evet
Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu
Raporlar
Gündem Çocuk Derneği
Çocuklar
Çocuk Hakları
Raporlar
Hayır
Türkiye'de Derneklerin Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Engeller
Rehberler/Kılavuzlar
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Genel
Örgütlenme Özgürlüğü
Raporlar
Hayır
Milliyetçilik ve Türkiye-AB İlişkileri
Araştırmalar
TESEV, Umut Özkırımlı
Genel
Genel
Kitap
Hayır
Uluslararası Af Örgütü Dünya'da İnsan Haklarının Durumu 2010 Raporu
Raporlar
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Genel
Genel
Raporlar
Hayır
Gezi Parkı Eylemlerinden Bir Yıl Sonra
Raporlar
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Genel
Genel
Raporlar
Hayır
Protestoyu Terör Suçu Saymak
Raporlar
İnsan Hakları İzleme Örgütü
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Adaletin Yönetimi ve Adil Yargılanma
Raporlar
Evet
Türkiye: Gelecek Nesiller için Fırsatların Çoğaltılması "Yaşam Fırsatları" Konulu Rapor
Raporlar
Dünya Bankası
Genel
Sosyal Haklar
Raporlar
Evet
Minnesota Protokolü-Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına ilişkin El Kılavuzu
Rehberler/Kılavuzlar
Minnesota Lawyers International Human Rights Committee
Mağdurlar/Olayzedeler
Yaşam Hakkı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Nefret Söylemi El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Anne Weber
Genel
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
El Kitabı/Kılavuz
Evet
Tavsiye Kararı 1 - Başlangıç Raporları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 6-Etkin Ulusal Mekanizma & Tanıtım
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet
Tavsiye Kararı 5 - Geçici Özel Tedbirler
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Kadınlar
Kadın Hakları
Genel Tavsiye Kararı
Evet