.

.

Yayin [100]

Yayin [100]

100
2010 Yılı Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Selvet Çetin
Ankara
2011
Raporlar
Ulusal STK raporları
Mülteci Hakları
Sığınmacı ve Mülteciler
Raporlar
Hayır
İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) tarafından Türkiye’de iltica hukuku uygulamaları hakkında düzenli olarak izleme raporları yayınlanmaktadır. Bu da sayıları arttıkça sorunları da artan düzensiz göçmenlerin temel insan hakları hukuku bağlamında karşılaştıkları güçlüklerin 2010 yılına ait izleme raporudur.