.

.

Yayin [1274]

Yayin [1274]

1274
Bilgi Notu: İnsan Hakları Savunucularının Korunması - İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Raporu
İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Ankara
2017
Raporlar
Ulusal STK raporları
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Raporlar
Hayır
2015 yılında verilen tavsiyelerin arasında doğrudan insan hakları savunucuları için bir tavsiye bulunmaktadır. Türkiye’nin uygulama taahhüdü vermediği ve Çekya tarafından verilen bu tavsiye hakaret ile ilgili kanun hükümlerinin insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik olarak kullanılmasından kaçınılması ile ilgilidir.

2015 yılında Evrensel Periyodik İzleme kapsamında verilen tavsiyelerin ardından sivil toplum ve insan hakları savunucularının durumu, birçok uluslararası rapora konu olmuştur.1 Bu raporlarda da belirtildiği gibi son yıllardaki düzenleme ve uygulamalar, Türkiye’nin BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’ndeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ortaya koymaktadır.