.

.

Yayin [1362]

Yayin [1362]

1362
Bölgesel Barışa Doğru - Çatışmalara Sivil Yaklaşımlar
Helsinki Yurttaşlar Derneği
İstanbul
2013
Araştırmalar
Ulusal STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Kitap
Hayır
2010-2013 yılları arasında Karadeniz Bölgesel Barış Ağı projesi çerçevesinde etno-politik çatışmaların dönüştürülmesi amacıyla akademisyenlerin, aktivistlerin, öğrencilerin, yerel yönetim temsilcilerinin katıldığı etkinlikler, toplantılar düzenledik. Her senenin sonunda, toplantı notlarını ve tartışılan konularla ilgili makaleleri içeren “Bölgesel Barışa Doğru” üst başlıklı kitaplar hazırladık.

Projenin son döneminde yaptığımız toplantıları ise sivil toplum inisiyatiflerinin barışma-çatışma süreçlerinde söz sahibi olabilmelerinin yollarını araştıran tartışmalara ayırdık. Bölgesel Barışa Doğru dizisinin son kitabında toplantı notlarının yanı sıra Emine Uçak, Nil Mutluer, Cafer Solgun, Yetvart Danzikyan, Kuban Kural ve Yiğit Aksakoğlu’nun bu tema çerçevesindeki sorunlara ilişkin tespitlerini ve önerilerini özetledikleri makalelere yer verdik.