.

.

Yayin [1376]

Yayin [1376]

1376
İnsan Haklarında Yeni Taktikler Kitapçıkları - Yozlaşmaya Son Verme Çağrısı
İşkence Mağdurları Merkezi (CVT)
Amerika Birleşik Devletleri
2003
Araştırmalar
Uluslararası STK'lar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
Genel
Kitap
Evet
Taktik kitapçıklarının, aralarında kütüphanecilerin, sağlık görevlilerinin, kadın hakları savunucularının da bulunduğu yazarları, kişisel tecrübelerini ayrıntılarıyla bu kitapçıklarda anlatıyor. Her biri farklı koşullara sahip olsa da, hepsi insan haklarıyla ilgili acil bir sorunu çözmek için kullanılan yaratıcı taktikleri anlatan bu kitapçıklar, bir taktiğin uygulanmasında hangi etkenlerin rol oynadığını ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları görme fırsatı sağlayabilir.

Orijinali İngilizce olan 29 taktik kitapçığından beşi, sempozyumdan önce Türkçe’ye çevrildi ve sempozyumdaki Türkiyeli katılımcılara dağıtıldı. Susurluk kazası sonrasında geliştirilen kitlesel eylemi konu alan Yozlaşmaya Son Verme Çağrısı: Sürekli Aydınlık İçin Bir Karanlık adlı taktik kitapçığı, Yurttaş Girişimi üyeleri tarafından kaleme alındı. Türkçe’ye çevrilen diğer dört kitapta ise eğitimin, enformasyon hizmetlerinin ve popüler kültürün insan hakları için nasıl kullanılacağına dair örnekler yer alıyor.